Jdi na obsah Jdi na menu
 


1 Závěr

Ke konci každé práce se vkládá její určité vyhodnocení a přínos. My jsme si zvolili, jistě, velmi zajímavé a atraktivní téma z oblasti chovu zvířat. Srovnávali jsme exteriér dvou národních plemen králíků na speciální expozici na Oblastní výstavě drobného hospodářského zvířectva konané ve Slavkově v kontrastu s požadavky jejich standardů uvedených ve Vzorníku plemen králíků. Využili jsme dostupné odborné literatury a oceňovacích lístků pozorovaných králíků ve statistickém šetření; vedoucí autorského kolektivu využil i svých vlastních dosavadních schopností a zkušeností z oboru chovu a posuzování králíků. K práci jsou připojeny i posudky našeho projektu od odborníků nejvyšších – posuzovatelů králíků, kteří na tamní výstavě byli i přítomni a mohli sledovat kvalitu námi sledovaných plemen.

Srovnávali jsme tedy exteriér plemen český luštič (ČL) a český černopesíkatý (Ččp) s jejich standardy a názorně ukázali nejčastější přednosti a přípustné vady. Ze statistického šetření lze detailně zjistit současný trend exteriéru v kontrastu s jejich předepsanými standardy. Z vyhotovených tabulek a grafů lze názorně ukázat v čem má sledované plemeno potíže a kde nikoliv. Pro objektivnější zhodnocení vybraných plemen by se jistě musel provést další průzkum v následujících letech, aby se ukázal pohyb exteriéru plemene k lepšímu či horšímu. I tak byly speciální expozice vybrány z jednoho jednoduchého, logického a praktického důvodu. Speciální expozice chovatelských klubů plemen nejlépe ukazují současný trend exteriéru plemene, je na nich celorepublikové zastoupení a máme tedy možnost vidět jak „výkvět“ exteriéru vybraného plemene, tak i méně kvalitní jedince.

Tímto projektem a zejména jeho výsledky statistiky jsme pochopitelně nechtěli urazit stávající, mnohdy i dlouholeté, chovatele ČL a Ččp. Celá práce je koncipována pro užitek chovatelům a neradi bychom, aby vyzněla z úst některých králíkářů jako 100% negativní kritika sledovaných plemen. Vážíme si zájmu chovatelů o tato složitá národní plemena, ale na druhou stranu je třeba zhodnotit tuto problematiku exteriéru a povědět chovatelům pravdu, i když je zde někdy poněkud trpká. Každé zvíře má své přednosti i vady, a to je zákonité. Záleží pouze na jejich (ne)rovnováze. Na ničem jiném. Hodnotí se exteriér - nic víc, nic míň. Je pravdou, že vedle špičkových chovatelů snažících se o opravdové zkvalitnění plemen cílenou selekcí, je tu i menšina chovatelů, kteří se o exteriér až tak nezajímají, odmítají činit ve svém chovu nějaké výrazné pokroky. Zůstávají tak pouze „množiteli“ žijícími mnohdy ve vsugerované lživé iluzi typu např. „vada se nedá odstranit a má ji každý králík; posuzovatel tomu nerozumí apod.“. Ta pramení z nedostatku informací a věříme, že zde je najde.

Celkový přínos naší práce spočívá ve dvou hlavních faktorech – záleží pro koho je určena. Práce se může jednak stát pro laickou veřejnost přínosnou v názorné ukázce exteriéru dvou plemen a může být jedním z faktorů, proč se chovatelskému laikovi právě zde detailně rozebraný český luštič či český černopesíkatý zalíbí a začne s jejich chovem. Tato práce poskytne základní údaje a pomoc při koupi kvalitního chovného materiálu a sestavování rodičovského páru. Pro druhou skupinu lidí – již klasických chovatelů (třeba právě ČL nebo Ččp) může být zejména statistika oním „vodítkem“ co si ve svém chovu mají zlepšit, aby se vyrovnali s celorepublikovým průměrem. Chovatel může prostřednictvím naší stručné práce vyhodnotit v čem má v současnosti jeho ČL nebo Ččp problémy a tím získává přehled o detailním současném stavu exteriéru. Ví tedy, na jaké úrovni má tedy zevnějšek svých zvířat stabilizovat či nejlépe zkvalitnit.

Za úvahu možná stojí poskytnout část našeho závěrečného projektu chovatelským klubům českého luštiče nebo českého černopesíkatého. Počítáme se zveřejněním na vznikajících internetových stránkách Klubu chovatelů českého černopesíkatého. V dnešní době je internet obecně čím dál víc dostupnější a tuto speciální statistiku si tak mohou přečíst i chovatelé, kteří třeba nemohli přijet osobně výstavu do Slavkova u Brna shlédnout.

Doufáme, že naše práce nebyla úplně zbytečná, a pomůže tak k většímu zájmu o čistokrevný chov králíků v České republice a osvětlí více tuto problematiku.